Pengertian ROM

ROM (Read-only Memory) ialah istilah untuk media penyimpanan data pada komputer. ROM ini ialah salah satu memori yang ada dalam computer. ROM ini sifatnya permanen, artinya jadwal / data yang disimpan di dalam ROM ini tidak gampang hilang atau berubah walau fatwa listrik di matikan.


Sumber http://bee-id.blogspot.com